Leden Perelatie

Bericht ontvangen en in ‘Mijn berichten’ niet te vinden. Hoe kan dat?

Er zijn twee mogelijkheden: Het medelid heeft uw bericht verwijderd of heeft u geplaatst onder ‘Ongewenst contact’. Het is een besluit van een lid zo te handelen. Perelatie staat hier buiten en doet hiernaar geen onderzoek.