Inloggen

Waarvoor dient de mogelijkheid van mijn profiel actief of niet actief te zetten?

De status tijdelijk niet actief moet alleen worden gebruikt als u langere tijd niet actief wilt zijn. De reden hiervoor kan zijn dat u een langere periode geen mogelijkheid hebt te reageren of zelf zoekend actief te zijn. Meestal is de reden voor deactiveren dat een lid met iemand kennis maakt en het ongewenst of onkies vindt parallel hieraan andere contacten te leggen. Bent u niet actief dan verdwijnen alle communicatiemogelijkheden. Mailcontacten zijn niet mogelijk. Verzonden en ontvangen mails verdwijnen. Kortstondig actief zijn en weer deactiveren heeft geen enkele zin.