De bestendige relatie

Wij allen zijn het product van onze aanleg en het leven dat achter ons ligt. Er zijn eigenschappen en ervaringen die bepalen wie u bent, wat u ziet en hoe u handelt. Voor een langdurige relatie is nodig dat u uzelf en uw partner goed kent. Volwassenheid, discipline en respect zijn even belangrijk als ‘chemie’, aantrekking en ratio. U moet trots op uw partner kunnen zijn. En uw partner op u. Weet ook: niemand is perfect. U niet en uw partner niet.

Mannen en vrouwen zijn anders. Zwart-wit. Mannen gaan meer voor hun gelijk en vrouwen meer voor de relatie. Mannen gaan voor de competitie buiten de deur. Vrouwen gaan voor de kwaliteit van relaties in werk en privé. Mannen maken van veel een sportief spelletje en dat is leuk. Mannen hebben meer lef. Vrouwen zijn voorzichtiger. Van een relatie een succes maken en oplossingen voor allerlei praktische en relationele problemen vinden, is vrouwen meestal meer dan mannen gegeven. Er zijn uitzonderingen te over.

Obsessie voor de ware liefde

Relaties zijn fundamenteel veranderd. Veel vrouwen zijn hoog opgeleid, zijn zelfstandig en financieel onafhankelijk van hun mannelijke partner. Te vaak willen partners precies wat zij zich wensen. De ander moet aan hun verwachtingen voldoen. Het ik-belang wint het van het wij-belang. De obsessie van zoeken naar de ideale partner is een ramp. De ideale partner is een droombeeld dat stoelt op zelfoverschatting, egoïsme of verwend gedrag.

De perfecte partner bestaat niet. Een goede relatie wel. Die maak je samen. Door jarenlang met inzet, ratio en gevoel van betekenis te zijn voor de ander. Tweezijdig. De geslaagde relatie is een thuishaven waar je aan geeft en uit put. Twee mensen en hun naasten floreren. Veel relaties eindigen onnodig. De ex-partners gaan vervolgens met goede of minder goede moed op zoek naar weer een niet bestaande perfecte partner. Zo dom en verarmend kan het zijn. Scheiden kan onvermijdbaar zijn. Daarna is reflectie nodig.

Relaties eindigen meestal door onrealistische eisen en verwachtingen en oncontroleerbare gevoelens. Te weinig wordt opgebouwd of verbonden. En te laat is te laat. Partners halen zelden terug wat door onverschilligheid of gebrek aan discipline en liefde is ‘verspeeld’. Mensen veranderen niet of te weinig en gaan weer op zoek naar een nieuwe droom of valse hoop. Daar wordt niemand gelukkig van.

De chemie wordt verheerlijkt en de ratio ondergesneeuwd. Velen blijven zich in het leven irrationeel gedragen. Zij blijven hopen en verwachten. Zij hebben niet door dat in de succesvolle relatie het er primair om gaat voor de ander van betekenis te zijn. Natuurlijk zijn er mannen en vrouwen die te weinig aan boord hebben om een relatie van impulsen en inhoud te voorzien. Proberen met deze personen een relatie op te bouwen moet worden vermeden .

Basisvoorwaarden

In een goede relatie gaat het primair om de ander en niet om u. Essentieel is uw partner ruimte te geven voor een eigen leven met een eigen ontwikkeling. Daarnaast zijn tijd voor elkaar en oprechte interesse nodig. Zonder realistische afspraken gaat het niet. Onmisbaar zijn gezellige, spontane, lieve dingen met en voor elkaar doen. Graag onverwacht. Seksualiteit is belangrijk. Het biedt intimiteit en ontspanning.

Zo simpel is het. Dit is het fundament van uw relatie. Maak er een thuishaven van. Het gaat om tweezijdigheid en gelijkwaardigheid. Doe wat u doen moet, houd het luchtig, toon uw betrokkenheid, geef aandacht, zorg voor warmte en kom niet te snel en te vaak met verwijten. Een knuffel is effectiever dan lange tirades. Praat met elkaar. Over ‘niets’, over van alles. Over wat u doet, vindt en raakt. Deel veel samen. Vermijd ernstige ruzies. Zeur niet.

Er zijn geen recepten

Partners moeten niet te onafhankelijk in hun relatie staan. Een grote vergissing is uw partner te willen veranderen. Al was het maar omdat dit niet lukt. Met kleine dingen wel, een beetje. Goede partners maken het niet ingewikkeld. Zij zijn attent en zijn er als dit nodig is. Zij zijn betrokken. Zij leggen het accent in het leven niet op de buitenkant.

Ups & downs in de relatie zijn niet te vermijden. Fouten die partners maken zijn: niet luisteren, geen interesse tonen, geen vragen stellen, de gevoelens en behoeftes van de ander negeren en steeds weer uitleggen dat ze het beter weten. De grootste fout is onverschilligheid. Een andere fout is te veel doorsnee en routine te accepteren. Dan wordt het saai.

Vrouwen willen vooral aandacht en respect. Zij vragen van hun partner een compliment voor wat zij allemaal doen. Ook dat ze er goed uitzien, leuke schoenen aan hebben, enz. Dat het goed is om complimenten te geven, geldt niet alleen voor mannen aan hun vrouwelijke partner. Ook mannen hebben behoefte aan een gemeend compliment. Interessante, succesvolle mensen zijn sterk en ook kwetsbaar. Zij weten dit. Het verklaart hun behoefte aan complimenten.

Management is aandacht industrie. Dit geldt ook voor de relatie, de familie en onder vrienden. Aandacht geven is een simpel proces waarbij de een iets vertelt, de ander luistert en reageert, de een lacht en de ander dit ziet en ook lacht. Niet reageren als de ander iets zegt of iets attents of leuks doet, is de dood in de pot. Dit kan niet duurzaam gebeuren.

Succes in het werk en geluk in de liefde

Dit valt lang niet altijd samen. Overmatige, ik-gerichte ambitie heeft een hoge prijs. Succes nastreven kan een verdovende ‘therapie’ zijn. Vergeten wordt dan waar het in het leven echt om gaat. Voor sommigen is succes in het werk vertrouwder en veiliger dan leven met familie en vrienden. Succes kan leiden tot zelfoverschatting, oneigenlijke pretenties en eenzaamheid.

Succesvolle mannen en vrouwen die hun privéleven niet veronachtzamen, zijn gelukkiger dan anderen die dit wel doen. Zij investeren thuis zoals zij dit doen in hun werk. Zij zoeken geen uitvluchten en zijn er als het nodig is. Zij praten over wat goed en minder goed gaat. Stellen eisen aan zichzelf, luisteren en stimuleren. Zij leggen de lat hoog. Zij doen het zelfde als in hun werk. Is dit privé te veel gevraagd?

Twee andere notities kunt u aanklikken: