Ontmoeten en kennismaken

Bij een eerste ontmoeting met een interessante man of vrouw zijn goed kijken en goed luisteren het begin. Naar de ander en naar uzelf. Het gaat er vooral om uzelf te zijn. Open en eerlijk. De kat uit de boom kijken werkt niet. Dat staat de openheid en de spontaniteit in de weg die nodig zijn wil een ontmoeting een kennismaking kunnen worden.

Aanbevelingen bij kennismaken

Toon uw positieve instelling en oprechte interesse.
Is het glas niet halfvol, begin er dan niet aan.
Wees bescheiden en ook tevreden met wie u bent, wat u kunt en doet.
Sta ergens voor, stel u open en wees enthousiast.
Doe gezellige, spontane dingen voor en met de ander.
Laat zien dat u er primair voor de ander bent, stel uzelf niet centraal.

Probeer de ander te leren kennen en aan te voelen.
Stel vragen waaruit uw interesse blijkt en ga op de antwoorden in.
Verstrek belangrijke informatie over uzelf die de ander moet weten.
Praat over onderwerpen die iets van uzelf laten zien.
Wees warm, charmant, attent en geef alleen oprechte complimenten.
Luister goed, waardoor u onbekende dingen hoort en ervaart.

Zorg zo nu en dan voor een pauze in het gesprek en zie wat dan gebeurt.
Kijk of luister naar wat er verder is, naar natuur, kunst, muziek, stilte.
U hoeft niet alles te zeggen of te weten.
Geef u met realiteitszin, karakter, eerlijkheid, een spontane lach.
Gezonde achterdocht is goed, overdrijf het niet, dan groeit er niets.
Vertel oprechte verhalen, als het kan met humor.

Zeg wat u in een langdurige relatie graag zou willen.
Vraag u af wat u voor de ander kan betekenen.
Zoek naar inhoud en ‘rapport’, naar verbinding in wat dan ook.
Doe niet betweterig; ongevraagde adviezen zijn zelden welkom.
Kan de ander iets met uw mening of advies? Daar gaat het om.
Geef de ander ruimte om er voor u te zijn, iets voor u te doen.
Heb het over uw eerdere relatie(s) maar niet overdreven lang.
Belast de ander niet onnodig; dit is niet aardig.
Overtroef of overdonder de ander niet met wat dan ook.
Vraag niet onnodig om begrip en zeker niet om onverdiend begrip.
Denk dus na en doe niet dom; weet waar het in het leven echt om gaat.
Overschat uzelf niet; blijf een beetje een verwonderd ‘kind’.

Reflectie is noodzakelijk

De samenleving is te loszanderig geworden. Door ingrijpende sociologische en psychologische veranderingen in de laatste halve eeuw kan het bijzonder moeilijk zijn een goede relatie voor het leven op te bouwen. Het is natuurlijk prachtig als dit lukt. Te grote ik-gerichtheid en zelfverwennerij belasten de relatie en gaan ten koste van het levensgeluk. Ook de intimiteit is een belangrijke factor.

Wij allen zijn een product van onze talenten en ervaringen. Belangrijke invloeden uit de prille en latere jeugd en de jaren daarna zijn opgeslagen. Er zijn referentiekaders gegroeid waarbij mensen zich prettig en veilig, of onprettig en bedreigd voelen. Er bestaan omgangsvormen die terug te voeren zijn op hoe het ging in het ouderlijk huis met voorbeeldfuncties van vader en moeder. Er zijn ook in het volwassen leven leef- en overlevingspatronen gegroeid die lang niet altijd zichtbaar zijn.

Ieder mens zou moeten proberen een waardevolle, liefhebbende en respectvolle relatie te realiseren. Dit verrijkt het leven van twee mensen en hun kinderen. Het begint met zelfinzicht. Waarin kunt u voor uw potentiële partner van betekenis zijn? Wat bindt u in ratio en emotie aan elkaar? ‘What’s is in it for me’ mag niet domineren. Betrokkenheid, aandacht en lieve kleine dingen resulteren in vertrouwen, liefde, voeding geven en voeding krijgen. Dit verrijkt het leven op een onvoorstelbare manier.

De twee andere notities kunt u aanklikken: