Veranderde samenleving

Loszanderige maatschappij met te sterke gerichtheid op het eigen belang

Het vinden van de gewenste partner en het kunnen realiseren van een goede bestendige relatie is moeilijker dan vijftig jaar geleden. De verankering in geloofs- en buurtgemeenschapen is zwak of verdwenen. Te vaak geldt dit ook voor familie- en vriendschapsbanden.

Mensen zijn managers van hun eigen leven. Te veel ‘ieder voor zich’. Te veel onafhankelijkheid tot het verarmt. Sommige mensen gedragen zich verwend. Zij vinden wat zij vinden en willen wat zij willen. Gaat het naar het eigen oordeel niet goed dan ligt dit te vaak aan de ander. Dit laat onverlet dat dit juist kan zijn. De ik-cultuur met een overmaat aan egocentriciteit en egoïsme is een slechte basis voor een bestendige relatie. Ongelukkige relaties en scheidingen zijn het gevolg. De gewenste partner wordt vaak niet gevonden en de gewenste relatie niet gerealiseerd.

Veel mannen en vrouwen zijn zelfstandig en onafhankelijk of gedragen zich zo. Parallel hieraan is er een groot verlangen naar een bestendige relatie met warmte, geborgenheid, een weerwoord, stimulans, intimiteit en liefde. Samen sta je sterker. Samen lukt het beter van het leven veel te maken en gelukkig te zijn. De noemer hiervoor is gelijkwaardigheid en een veilige thuishaven.

De bestendige relatie staat onder druk

Egoïsme en egocentricitiet krijgen in dit tijdsbestek te gemakkelijk de overhand. Relaties ontstaan daardoor niet of mislukken. Controversieel is dat mensen in de laatste halve eeuw zowel gemakkelijker als veeleisender zijn geworden. Het veeleisende betreft de partner die past en de gewenste relatie. Mannen en vrouwen zijn vaak te kritisch. Zij leggen bij hun partnerkeuze en de gewenste relatie de lat eerder hoog dan laag. De ‘chemie’ is toverwoord.

Een goede, langdurige relatie realiseren is niet eenvoudig. Scheiding is sociaal geaccepteerd. Wij moeten ons realiseren dat geen enkel mens en geen enkele relatie perfect is. ‘Keep it simple’. Zorg ervoor dat je er voor de ander bent. Geef aandacht en ben van betekenis. Geen meetlatjes. Onverschilligheid, verwend gedrag en zelfoverschatting zijn dood in de pot. Begrip, liefde en coulance zijn noodzakelijk. Afspraken maken en die nakomen ook.

‘Checks & balances’

‘Zekerheden’ zijn verwaterd en soms verdwenen. De ‘do’s & dont’s in het leven en in de relatie zijn veranderd. In de relatie is er naast het leven samen een tweede, eigen leven waaronder werk, interesses, vriendschappen en persoonlijke emotie. Daar moet ruimte voor zijn. Door drukte kan er te weinig tijd zijn voor elkaar en de kinderen. Wat je zelf wilt kan te belangrijk worden gevonden. Vaak wint ‘chemie’ het van ratio. Te vaak is er te weinig verantwoordelijkheid, zorg en discipline.

Er kunnen overdreven eisen en verwachtingen zijn. De ander moet voldoen aan van alles en nog wat. Veranderingen in de seksualiteit zijn ook een factor. Dat succes en onafhankelijkheid de mens kunnen verarmen wordt onvoldoende onderkend of begrepen. Zelfinzicht en begrip voor de ander schieten te vaak te kort. En dit is voorwaarde wil een relatie kunnen slagen.

Behoefte aan een thuishaven

Parallel aan ruimte voor een eigen leven is er een groeiende behoefte aan een warme, vertrouwde relatie. Aan een thuishaven. Een passende partner vinden en er samen een bestendige relatie van maken is verre van eenvoudig. Vooral als beide partners er voor kiezen carrière te willen maken. Zij trekken naast het werk thuis samen de kar. Ook wat de kinderen en de huishouding betreft. Dit is hard werken dat vraagt om wederzijds begrip, consideratie, liefde en zorg voor elkaar en de kinderen.

Te veel mannen en vrouwen kijken door de bril van ‘What is in it for me’. Dan kunnen zij het vergeten een goede relatie te realiseren. In een goede relatie gaat het om u maar meer nog om de ander. Dit is natuurlijk tweezijdig zo. De basis voor een goede relatie is dat u uzelf en de ander kent en het samen doet.

Twee andere notities kunt u aanklikken: