Door leden voor leden

Perelatie faciliteert: Het is een service

Perelatie.nl is een professionele zoekmachine die de partner search van de leden faciliteert. Bouwstenen zijn vragenlijst, ballotage, methodiek van vinden en gevonden worden, inzicht biedende ledenprofielen, selectief ledencontact, veiligheid en privacy. Doel is het optimaliseren van mogelijkheden en kansen. Hierbij gaat het om high end ontmoetingen gericht op het realiseren van een bestendige relatie. De methodiek is strak en integer. De informatie is helder.

Ledengroei

Groei is in het belang van de leden. Des te groter het selectieve ledenbestand, des te groter is de kans dat leden er hun partner in vinden. Leden attenderen single vrienden en bekenden op de bijzondere marktpositie en functie van Perelatie. Zij werven in het belang van hun medeleden zoals medeleden dit doen voor hen. Zo ontstaan dynamiek en resultaat. Zie ‘testimonials’.

Mannen en vrouwen

Zwart-wit: Vrouwen die een partner in een bestendige relatie zoeken zijn proactief en mannen te afwachtend. Daardoor zijn meer vrouwen dan mannen lid. Voor mannen is dit attractief. Zij vinden in het ledenregister interessante, attractieve vrouwen. Daarom worden zij lid. Groeit het aantal interessante mannen in het bestand, dan groeit het aantal vrouwelijk leden. Dit komt door hun proactieve gedrag. Zo ontstaat de gewenste groei.

LID WORDEN »