Honorarium lidmaatschap

Entreehonorarium: € 200

Het entreehonorarium betreft screenen vragenlijst, selecteren (ballotage), uitnodigen lid te worden, samenvatten ledenprofiel, activeren ledenprofiel.

Lidmaatschap per maand: € 50

De kosten van het lidmaatschap betreffen ontwikkelen en beheren van de website, bestandsbeheer en marketing. Het honorarium is € 50 per maand met een minimum van zes maanden (€ 300). Drie weken vóór de einddatum van het lidmaatschap ontvangt u een declaratie voor verlenging van uw lidmaatschap met zes maanden. Is de betaling vóór het einde van de lidmaatschapsperiode niet ontvangen, dan wordt u als lid uitgeschreven.

Eerste declaratie

Bij uitnodiging lid te worden ontvangt u een declaratie voor het entreehonorarium (€ 200) en een halfjaar lidmaatschap (€ 300). De bedragen zijn inclusief BTW. Na ontvangst van uw betaling van € 500 bent u lid, schrijven wij de samenvatting van uw ledenprofiel (de zoekfacilitator) en voegen uw ledenprofiel toe aan het ledenbestand. U kunt zoeken en gevonden worden. Bent u als lid uitgeschreven en wilt u weer lid worden dan wordt het entreehonorarium gedeclareerd.

LEDEN WERVEN LEDEN »
LID WORDEN »