Hoe lid te worden

Vragenlijst, zoekfacilitator en ledenprofiel

De eerste stap om lid te worden is het invullen van de Perelatie vragenlijst. De ingevulde vragenlijst bepaalt het ledenprofiel dat onder alias en zonder foto in het ledenregister wordt opgenomen. Geheimhouding is optimaal. Perelatie maakt een samenvatting van het door u geschreven ledenprofiel. Dit is de zoekfacilitator.

Over de tekst van de samenvatting/zoekfacilitator in 300 tekens is geen overleg mogelijk. Het zou communicatief een rommeltje worden als ieder lid naar eigen inzicht deze tekst zou schrijven. Een gelijke aanpak is nodig. Zou door ons een evidente, feitelijke vergissing in de tekst zijn gemaakt, bericht ons dit dan per email. Wij corrigeren de tekst.

Perelatie weert oppervlakkigheid en vrijblijvendheid. Meestal biedt het ledenprofiel een goed beeld van de persoonlijke signatuur en de partnerwens van een lid. Het ledenprofiel geeft een eerste indruk. E-mail contact tussen de leden is de vervolgstap op weg naar een kennismaking.

Procedurestappen

  1. Registratie en activering ter wille van de internet veiligheid.
  2. Invullen en versturen van uw digitale vragenlijst.
  3. Screenen van de vragenlijst door Pier Ebbinge Relatie.
  4. Ballotage en uitnodiging lid te worden.
  5. Betaling entreehonorarium (€ 200) en zes maanden lidmaatschap (€ 300).
  6. Samenvatting van het ledenprofiel door Pier Ebbinge Relatie. Dit is de zoekfacilitator.
  7. Omzetten van uw vragenlijst in uw ledenprofiel.
  8. Opname in het bestand van het ledenprofiel zonder persoonlijke gegevens en foto's..
  9. U kunt zoeken naar een mogelijke partner en naar u wordt gezocht.

Uitnodiging lid te worden

Het ledenregister is alleen voor leden toegankelijk. Leden hebben de vragenlijst ingevuld, passen in het ledenbestand en zijn uitgenodigd lid te worden. Leden behoren tot de high end in onze samenleving. Ballotage geschiedt op grond van opleiding, maatschappelijke en sociale positie.

Personen met een universitaire studie op master of bachelor niveau worden meestal uitgenodigd lid te worden. Andere aspecten zoals deze blijken uit de ingevulde vragenlijst zijn levensloop, persoonlijkheid, milieu, professioneel of zakelijk succes, stijl en normen. Een met zorg ingevulde vragenlijst geeft ons meestal een redelijk beeld van de signatuur. Wij selecteren met zorg op grond van inzicht en ervaring. Vergissingen zijn mogelijk.

Er zijn mannen en vrouwen die uitgenodigd worden lid te worden zonder het wenselijke opleidingsniveau. Zij hebben naar onze indruk een sociale achtergrond of maatschappelijke positie die vergelijkbaar is met die van het gemiddelde lid.

Geen uitnodiging lid te worden

Potentiële leden kennen en begrijpen de selectiecriteria. Daardoor komt het niet zo vaak voor dat mensen die de vragenlijst hebben ingevuld niet worden uitgenodigd lid te worden. Volgt er geen uitnodiging dan zal er een onbevredigend gevoel zijn. Dit wordt door ons enorm betreurd. Wij sturen een bericht met het besluit waarover niet kan worden gecorrespondeerd. Wij gaan ook mondeling niet in discussie. Dit zou kunnen leiden tot een gesprek vol onbegrip. Daar heeft niemand iets aan.

HONORARIUM LIDMAATSCHAP »
LID WORDEN »