Privacy statement

Perelatie is een relatiewebsite

Deze website wordt beheerd door het bureau Pier Ebbinge Relatie. Pier Ebbinge Relatie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Met dit Privacy Statement willen we u graag informeren over ons privacybeleid. Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy Statement aanpassen.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot u. Wij kunnen uw gegevens van u zelf hebben verkregen, bijvoorbeeld omdat u zich als lid aanmeldt of omdat u contact met ons opneemt. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens van u verwerken, omdat u deze aan ons hebt verstrekt: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby`s, relatiestatus, betaalgegevens, en andere gegevens die u aan ons, al dan niet op verzoek, verstrekt.
 1. Ook kunnen anderen informatie over u aan ons verstrekken, bijvoorbeeld bij klachten. Perelatie kan dan een onderzoek instellen naar de herkomst van de gegevens conform haar Ethische Code.
 2. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook automatisch verzamelen, omdat wij gebruik maken van cookies. Van onze websitebezoekers verwerken wij automatisch de volgende soorten gegevens: informatie met betrekking het bezoek aan onze website, surfgedrag, gegevens van de gebruikte computer, zoals IP adres, browser specificaties en besturingssysteem en demografische gegevens (op geaggregeerde basis).

Doeleinden

 1. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
  • Voor het aanbieden van onze diensten en/of informatie via Perelatie.
  • Het verifiëren of u (nog) in aanmerking komt voor het lidmaatschap;
  • Ter uitvoering van onze lidmaatschapsovereenkomst met u;
  • Het via Perelatie plaatsen en uitwisselen van informatie met andere leden;
  • Het onderhouden van contact;
  • Het analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren van Perelatie;
  • Intern beheer;
  • Het verbeteren van onze marketingstrategieën en dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
  • De afhandeling van klachten en geschillen;
  • Ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Over het gebruik van cookies, die in sommige gevallen persoonsgegevens registreren, vindt u meer onder persoonsgegevens punt 3.

Toegang tot uw persoonsgegevens

 1. Voor zover u andere leden toegang heeft gegeven tot uw gegevens, kunnen zij uw gegevens inzien.
 2. Daarnaast hebben wij als beheerder van Perelatie toegang tot uw gegevens. Wij kunnen derden inschakelen om voor ons (als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) diensten te verrichten in het kader waarvan uw persoonsgegevens verwerkt worden. Een voorbeeld hiervan is de provider die wij inschakelen voor het hosten en het onderhoud van de website. Bewerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in onze opdracht voor de dienstverlening aan ons.
 3. 3. Daarbuiten zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement, de Ethische Code en de Voorwaarden

Contact

Heeft uw vragen, neemt u dan contact met ons op.

Pier Ebbinge Relatie
Kerklaan 1 A
7496PC Hengevelde
telefoonnummer: 035-6400500
e-mailadres: mail@perelatie.nl

Inschrijving KvK onder nr. 32167586